ŠKODA

Zobrazené produkty

APR LPFP nízkotlaková palivová pumpa 2.0T EA113 a EA888 Zobraziť väčšie

APR LPFP nízkotlaková palivová pumpa 2.0T EA113 a EA888

APR-MS100078

840,00 €

APR LPFP nízkotlaková palivová pumpa pre motory 2.0T EA113 a EA888

Viac detailov

Detaily

Low Pressure Fueling Pump System (LPFP)

APR s potešením predstavuje upgrade nízkotlakového palivového systému pre VAG 2.0T EA113 a EA888 motory!

APR nízkotlaková palivová pumpa (LPFP) je navrhnutá tak, aby zaistila, že nízkotlakový palivový systém bude schopný za každých okolností zabezpečiť dodávku dostatočného množstva paliva z palivovej nádrže až ku vysokotlakovej palivovej pumpe.

Krátke fakty:

-APR LPFP ECU obal a držiak

-APR 255 LPH radové vysokotlakové palivové čerpadlo s držiakom

-OEM kvalitné palivové potrubie, skrutkovacie svorky a rýchlospojky

-Jednoduché a účinné riešenie pre OEM  nízkotlakový systém

-Umožňuje kalibráciu s vyššou dodávkou paliva pre APR Stage 3/3+ turbokity

-Integrovaný do továrenskej CAN bus zbernice

-Tichá a chladná prevádzka s nízkym výkonom, zvýšený výkon len v prípade potreby

-Mód rýchleho vypustenia palivovej nádrže pre potrebu výmeny paliva s iným oktánovým číslom alebo v prípade prepravy či skladovania

-Žiadne nežiaduce dopady na ostatné súčasti

-Nevyžaduje sa žiaden ECU softvér

-Potreboval len ak je to uvedené APR

OEM palivový systém sa skladá z niekoľkých kľúčových komponentov:

-Vstrekovače priameho vstrekovania

-Vysokotlaková palivová pumpa (HPFP) pre priamy vstrek

-PWM riadená nízkotlaková palivová pumpa - v nádrži

-Regulátor LPFP

-Riadiaca jednotka motora (ECU)

Schéma palivového systému:

Aby vysokotlaková palivová pumpa (HPFP) splnila požiadavky na správny pomer paliva a vzduchu musí dodať vstrekovačom veľké množstvo paliva. Vstrekovače môžu vstrekovať palivo len vo veľmi malom časovom intervale, takže HPFP musí poskytnúť palivo pri vysokom tlaku - viac ako 200 barov. V niektorých prípadoch sú vstrekovače limitujúcim faktorom, aby sa skrátil čas na vstreknutie potrebného množstva paliva môžu byť ale nahradené priepustnejšími. V iných prípadoch môžu byť pre zvýšenie objemu paliva dodávaného HPFP zväčšené vŕtanie alebo zdvih pumpy. Zvýšením množstva paliva medzi HPFP a vstrekovačmi vzrastie tlak za vstrekovačmi, ktorý zredukuje množstvo času potrebné na vstreknutie požadovaného množstva paliva.

Bohužiaľ v niektorých prípadoch je HPFP schopná dodávať vstrekovačom väčšie množstvo paliva ako je nízkotlaková palivová pumpa (LPFP) schopná pre HPFP dodať. Tým ako stúpa dopyt HPFP po palive musí LPFP pracovať v podmienkach blížiacich sa jej limitu a často až za ním.

APR LPFP zvyšuje množstvo privedeného paliva z palivovej nádrže do HPFP na zabezpečenie vstrekovania maximálneho objemu paliva pri každom cykle. Tým je zaistené, že HPFP je schopná pracovať na 100% svojej kapacity.

Výzvy k inovácii LPFP:

-Veľmi malý priestor pre upravenú palivovú pumpu

-OEM palivová pumpa vyžaduje signál PWM

-OEM regulátor sa prehrieva pri použití výkonnejšej pumpy

-Modernizovaný OEM regulátor nie je plne kompatibilný

-Môže byť nutné modifikácie ECU

-Sekundárne regulátory často spoliehajú na fyzicky zosilnené signály

Sériová LPFP je umiestnená v puzdre, ktoré je ponorené v palivovej nádrži vozidla a pracuje na základe PWM (pulse-width modulated) signálov, ktoré sú posielané z riadiaceho modulu pumpy a sú namapované v riadiacej jednotke motora. Ako sa zvyšuje alebo klesá dopyt po palive, PWM signály prispôsobia objem dodávaného paliva LPFP pumpou aktuálnej spotrebe.

Bohužiaľ upgrade LPFP nie je jednoduchá záležitosť. Sériové puzdro pumpy predstavuje prekážku v potrebe zväčšiť komponenty LPFP. Rovnako má za následok prehrievanie a následné vypnutie LPFP sériovou riadiacou jednotkou ako ochranu proti poškodeniu. To platí dokonca aj pri inštalácii výkonnejších a drahších LPFP z Audi TTRS alebo RS3. Okrem toho upraviť ovládací modul tak, aby pracoval s riadiacou jednotkou LPFP s týchto výkonnejších áut nie je jednoduché.

APR riešenie:

-APR radové palivové čerpadlo

-Regulátor palivového čerpadla s ECU CAN bus komunikáciou

-Všetko montážne príslušenstvo je súčasťou kitu

-Bolt on konštrukcia, ktorá nepotrebuje žiaden softvér

APR použilo viacstupňový prístup k riešeniu nízkotlakového palivového systému a s potešením predstavuje elegantné a presne riadené riešenie pre vysokovýkonné automobily.

APR LPFP systém je vybavený vysokotlakovým radovým palivovým čerpadlom 255 LPH, ktoré je umiestnené medzi HPFP a továrenskou LPFP. Priložená APR ECU jednotka sa napája na sériovú CAN bus zbernicu a prijíma zásadné prevádzkové informácie z továrenskej ECU aby presne riadila toto čerpadlo. Ako sa zvyšujú a znižujú požiadavky na množstvo paliva, APR pomocná ECU jednotka ovláda výkon čerpadla tak aby dodávalo vždy požadované množstvo paliva do HPFP.

Pripojením ku továrenskej zbernici CAN bus, APR pomocná ECU jednotka odstraňuje potrebu pre menej sofistikované a často problematické metódy kontroly upraveného čerpadla. Pretože toto čerpadlo beží len keď je to potrebné, je spotrebované menšie množstvo energie, teplota paliva je nižšia a hluk je najmä pri voľnobehu v podstate nulový.

A konečne, s odpojeným palivovým vedením umožňuje APR pomocná ECU jednotka užívateľovi kliknutím na tlačidlo ľahko a rýchlo vyprázdniť palivovú nádrž vozidla. Táto funkcia je veľmi užitočná pri výmene paliva za iné palivo s iným oktánovým číslom alebo špecifikáciou, alebo pri suchom skladovaní či transporte.

Určenie:

Recenzie a hodnotenie

Zákazníci zatiaľ nenapísali komentár ku tomuto produktu.

Napísať hodnotenie

APR LPFP nízkotlaková palivová pumpa 2.0T EA113 a EA888

APR LPFP nízkotlaková palivová pumpa 2.0T EA113 a EA888

APR LPFP nízkotlaková palivová pumpa pre motory 2.0T EA113 a EA888

Napísať hodnotenie

30 podobných produktov v rovnakej kategórii: