Zvýšením výkonu vozidla prostredníctvom hardvérových alebo softvérových úprav poskytovaných firmou APR, LLC sa zvýši namáhanie a opotrebenie súčastí motora, motorových komponentov a komponentov hnacieho ústrojenstva. Môže to mať za následok rýchlejšie opotrebenie a skrátenie životnosti  uvedených komponentov a ich častejšiu výmenu. To platí aj pre verzie softvéru s nižšími výkonovými parametrami. Aj napriek tomu, že spôsobujú nižšie namáhanie motorový komponentov a komponentov hnacieho ústrojenstva, stále je namáhanie vyššie ako pri továrenskom nastavení.  

Dňa 5.8.2014 Audi vydalo technický prípis (21E7 UPDATE) hovoriaci o tom, že na vozidlách typu A3 vyrobených v určitom období uvedenom v technickom prípise môže zlyhať turbodúchadlo – rozsvieti sa kontrolka  MIL (malfunction indicator lamp). Turbodúchadlá uvedené v technickom prípise (21E7 UPDATE) sú rovnaké alebo podobné turbodúchadlám, ktoré sa používajú aj v ostatných automobiloch vyrábaných v koncerne Volkswagen (VAG).  Zvýšením namáhania súčastí motora, motorových komponentov a komponentov hnacieho ústrojenstva hardvérom alebo softvérom od firmy APR, LLC (zahrňuje viac aj menej výkonné úpravy) môže narušiť vlastnú konštrukciu týchto turbodúchadiel , urýchliť prejavenie sa výrobných chýb, urýchliť ich zlyhanie a tým spôsobiť aj ďalšie poškodenia.

APR,LLC ani jeho oficiálny dealer AUTOCITY VRBOVÉ, s.r.o. neručia za účinky svojich produktov na životnosť súčastí motora, motorových komponentov a komponentov hnacieho ústrojenstva zákazníkovho vozidla.

Zákazník rozumie, že inštaláciou APR, LLC produktov na vozidlo môže spôsobiť stratu záruky na poškodené komponenty, na ktoré sa záruka normálne vzťahuje. Zákazník ďalej rozumie a súhlasí, že APR, LLC aj jeho oficiálny dealer AUTOCITY VRBOVÉ, s.r.o. sa úplne zriekajú a nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek spôsobené škody ľubovoľného druhu vzťahujúce sa k zlyhaniu vozidla alebo jeho častí. APR, LLC ani jeho oficiálny dealer, ďalej neposkytujú žiadnu záruku obchodovateľnosti alebo vhodnosti.

Prístup ku APR, LLC softvéru je výslovne podmienený súhlasom so všetkými podmienkami spomenutými v tomto prehlásení. Vaším vlastnoručným podpisom potvrdíte, že súhlasíte  s uvedenými podmienkami a dávate povolenie k prehraniu fabrického softvéru, softvérom od firmy APR, LLC.